nakuptedoma.cz

Tel. : 606682094, E-mail : info@nakuptedoma.cz

Na úvodní stranuVyhledávání

Nákupní košík:

0 Kč (vč. DPH)

O provozovateli

Martin Vodňanský, MAVO
Malířský koutek 817/1
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 48306509
DIČ: CZ6703220249

Tel.: 606 682 094

E-mail
HOT-LINE

 

 

 

Evidence u Živnostenského odboru Magistrátu města Ústí nad Labem :

č. j. : ŽO/8387/2011/Mi/3,
spis. značka : ŽO/8387/2011/Mi

Číslo účtu : 3865460237/0100, KB Ústí nad Labem.

 

 

 

 
Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 Správcem osobních údajů je firma:

Martin Vodňanský, MAVO
Adresa: Malířský koutek 817/1, 40003 Ústí nad Labem
telefon: 606682094, 602142301
email: info@nakuptedoma.cz

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tyto osobní údaje jsou nutné k vyřízení objednávky.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (Toptrans, Transforwarding) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

                                                        

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let (2 letá záruční doba na zboží). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádat o opravu svých osobních údajů.
Požádat o vymazání svých osobních údajů.
 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě zájmu o opravu nebo výmaz osobních údajů nás kontaktujte telefonicky na 606682094, 602142301 nebo na emailu: info@nakuptedoma.cz

Kupující má možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Novinky e-mailem

Copyright © 2022 Martin Vodňanský, MAVO All rights reserved.
Aplikace pro internetový obchod EasyShop® 3.9, SEO, © IT STUDIO s.r.o. Zobrazit panel o souborech cookie.